Het zelf aankopen van een nieuwbouwwoning is minder eenvoudig dan het lijkt. Juist omdat in de meeste gevallen er nog niets zichtbaar is en alleen op papier bestaat, is het nuttig een eigen makelaar in de arm te nemen. Het koopproces van een nieuwbouwwoning heeft specifieke eigenschappen. U krijgt te maken met verschillende partijen zoals de verkopend makelaar, de projectontwikkelaar, de aannemer met diverse leveranciers en niet te vergeten de bank. Samen met een professionele partij staat u sterk vanaf de bouwtekeningen tot aan de oplevering!

Samen nemen we door met welke kosten u rekening dient te houden tijdens het bouwproces, de bouwtekeningen en technische omschrijvingen, het meer-/minderwerk lijst wordt ook doorgenomen. Na een goede inventarisatie besluit u de woning aan te kopen door ondertekening van de koop/en aanneemovereenkomst. Deze nemen wij uiteraard vooraf, artikel voor artikel met elkaar door. Tijdens de bouw blijven we proactief meedenken en concreet advies geven. Kort voor de oplevering inspecteren we de woning of alles conform opdracht uitgevoerd is. Na enkele weken volgt de definitieve oplevering. Tijdens deze definitieve oplevering wordt een proces verbaal van oplevering gemaakt. Hierin staan de punten vermeld die nog hersteld dienen te worden binnen de daarvoor geldende termijnen.

Samengevat, bied ik u als aankoopmakelaar ondersteuning in elke fase van dit proces. Van de oriënterend gesprek met de verkoop makelaar tot aan de definitief oplevering met de ontwikkelaar.